Ansökan

Välkommen med din ansökan

Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna kvinnor i Göteborg tillhörande s.k. pauvres honteux".


Sökande av bidrag ut stiftelsen skall vara kvinna och åldersstigen med låg inkomst motsvarande det s.k. behövande-begreppet. För att avgöra tillhörigheten till gruppen "pauvres honteux" är frågorna om föräldrarnas namn och yrken med i ansökan.


Med pauvres honteux förstås mindre bemedlade grosshandlare eller köpmän, direktörer eller högre tjänstemän i bank eller affärsföretag, läkare, advokater, lärare med akademisk examen, stadens eller statens tjänstemän i högre ställning eller ämbetsmän, även som änkor och barn efter sådana personer.


För utredning om sökandes behörighet att enligt stadgarnas bestämmelser erhålla understöd från stiftelsen skall samtliga frågor i ansökan besvaras.


Följande skall bifogas av sökande samt för eventuell make/make/sambo eller vuxet barn, som sammanbor med bidragssökande.  •  Kopior av inkomster (ex. pension, bidrag, normberäkning)
  •  Kopior av utgifter (ex. hyra, hemtjänst, arvode inkl sociala avgifter/godman)
  •  Kopia av specifikation till inkomstdeklaration eller slutskattebesked
  •  Årsbesked bank
  •  Eventuell kopia av förordnande av god man/förvaltare.


Ansökningsperiod är 1 september till 15 november. Meddelande om beviljade bidrag skickas ut i början av april. Avslag meddelas ej.