Om stiftelsen

Signhild Ekman


Oscar Ekman (1812-1907 var kompanjon med David Carnegie och svarade för driften av socker- och porterbruket vid klippan fram till 1860-talet, då han överlät denna verksamhet till sin bror Emil, som också så småningom blev partner i verksamheten. Emil efterträddes som chef för bruket av sin äldste son Gustaf (1852-1930) som var en framstående tekniker i svensk sockerindustri och även en framstående oceanograf. Han bodde till sin död i Chalmerska Huset, där hans barn växte upp.

Gustaf var gift med Gerda Gödecke (1867-1927). De fick 6 barn. Nummer två var Signhild (1887-1963). Hon förblev ogift, arbetade som gymnastiklärare på Mathilda Halls Flickskola. Liksom Hennes syskon ärvde hon efter sin far en ansenlig post aktier i Carnegie. Denna förmögenhet ligger bakom stiftelsen med hennes namn.